Conturi naţionale

Produsul intern brut (pdf)

                                                                                                                                                                                                  – milioane lei –
 Judeţul Mehedinţi

Anii

 

2013

 

2014

 

2015

 

2016

 

2017

Produsul intern brut

4636,6

4760,2

5115,6

5562,7

6953,6

Notă:Datele pentru perioada 2013-2016 sunt revizuite.