Solicitare Informații de Interes Public – Legea Nr. 544/2001

Legea 544/2001

Norme metodologice de aplicare a Legii 544/2001

Formular solicitare informaţii de interes public în baza Legii 544/2001

Modalitatea de contestare a deciziei şi formularele aferente pentru reclamaţie administrativă

Lista cu documentele de interes public

Raport de aplicare a Legii 544/2001 – an 2018 : 2019   2018   2017

 

Persoane responsabile cu difuzarea informaţiilor de interes public:

  • Filip Gabriela Delia – director executiv
  • Cojan Ileana – Compartiment IT
  • Diaconu Viorica Violeta – Comp.de sinteză, coordonare, diseminare şi relaţii cu publicul

                      Date de contact: telefon: 0252 311980; e-mail:tele@mehedinti.insse.ro