Buletin informativ – Legea 544/2001

Raport de aplicare a Legii 544/2001 – an 2019

Raport de aplicare a Legii 544/2001 – an 2018

Raport de aplicare a Legii 544/2001 – an 2017

 

Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Institutului National de Statistica şi a direcţiilor teritoriale de statistică
Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003; INS – Proiecte de acte normative aflate in dezbatere publica, conform Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare
Coordonatele de contact ale Direcţiei Judeţene de Statistică Mehedinţi şi compartimentelor din structura sa organizatorică, ale persoanei responsabile de relatia cu presa, programul de lucru şi de audienţe
Solicitare informaţii de interes public; Persoane responsabile Legea 544/2001; Rapoartele de aplicare a Legii nr.544/2001
Conducerea Direcţiei Judeţene de Statistică Mehedinţi
Comunicatele de presă ale Direcţiei Judeţene de Statistică Mehedinţi şi ale Institutului National de Statistica
Structura organizatorica a Direcţiei Judeţene de Statistică Mehedinţi, Regulamentul de Organizare si Functionare, organigrama, cariera – anunţuri concursuri.
Codul de conduită etică şi profesională a personalului Direcţiei Judeţene de Statistică Mehedinţi.
Atribuţiile Direcţiei Judeţene de Statistică Mehedinţi.
Declaraţiile de avere şi de interese pentru persoanele din aparatul de conducere si personalul de executie din cadrul Direcţiei Judeţene de Statistică Mehedinţi.
Programele si strategiile proprii, Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020
Rapoartele anuale de activitate ale Direcţiei Judeţene de Statistică Mehedinţi
Publicatii statistice in format electronic (anuare, buletine statistice, alte publicatii)
Informaţii statistice pe domenii de activitate – Statistici Judeţene şi regionale, alte informaţii statistice
Catalogul publicatiilor si serviciilor statistice INS
Bilanturi contabile
Structura bugetului Direcţiei Judeţene de Statistică Mehedinţi
Lista cheltuielilor de personal
Situatia platilor
Lista functiilor
Norme de confidenţialitate statistică
Nomenclatoarele statistice utilizate de Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică
Informaţiile statistice regăsibile în bazele de date INS online: Tempo, IPC, IDDR, IDDT
Programul anual al achizitiilor publice
Strategia anuala de achizitii publice