Despre Noi

Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi  este organizată şi funcţionează în baza prevederilor O.G. nr.9/1992 privind organizarea statisticii oficiale în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică.

Direcţia Judeţeană de Statistică Mehedinţi funcţionează în subordinea Institutului Naţional de Statistică ca instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat. Are relaţii de colaborare cu toate direcţiile regionale / judeţene de statistică din ţară, direcţiile generale / direcţiile din Institutul Naţional de Statistică, cu organele administraţiei publice locale şi serviciile deconcentrate ale administraţiei publice centrale.

 

Legislaţie
Programe şi strategii
Transparenţă decizională INS;  Raport de evaluare a implementării Legii 52/2003: 2019  2018
Norme de confidenţialitate
Notă informare GDPR
Rapoarte asupra activităţii desfăşurate: 2018 2017  2016  2015   2014
Conducere
Structura organizatorică
Atribuţiile DJS Mehedinţi
 Date de contact instituţie, compartimente, program de lucru, alte informații
Despre judeţul Mehedinţi – geografie, cultură, turism